(Keten)samenwerking

tl_files/afbeeldingen/ketensamenwerking.jpgEen samenwerking is kansrijk als mensen en organisaties zich met elkaar weten te verbinden in een betekenis gevend proces, dat recht doet aan de belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Ik help u om daarvoor de juiste condities te scheppen.

Van belang is een gedeelde ambitie (missie = waarom bestaat de samenwerking? / doel = wat willen we met de samenwerking bereiken? / strategie = wat is de weg waarlangs?). Er moet recht worden gedaan aan de belangen van de partners. De samenwerking moet professioneel worden georganiseerd. Er moet een betekenis gevend proces worden vorm gegeven. Vooral: Samenwerken is mensenwerk!

Ik kan ondersteunen bij:

  • Definiëren van een gedeelde ambitie
  • Selectietrajecten (strategische) partners
  • Gelijkrichten belangen en definiëren doelstellingen
  • Opstarten en uitbouwen van samenwerking (kick-off, coaching, inrichten monitoring)
  • Ontwikkelen gezamenlijk incentive systeem
  • Delen informatie en monitoren prestaties
  • Verbeteren processen, producten en diensten (effectief?, efficiënt?, lean?)