Strategievorming en -ontwikkeling

tl_files/afbeeldingen/projectconsult.jpg U staat opnieuw stil bij uw strategie. Weer helder krijgen van de bedoeling (Wouter Hart) of the “Why“ (Simon Sinek) om het vertrekpunt/kompas te verankeren. Waar gaat het werkelijk om?!

We werken aan leidende principes (geven richting aan het handelen). We zoeken antwoord op de vraag welke waarde het aanbod van de organisatie werkelijk toevoegt aan het leven van de klant. We betrekken de klant actief. SWOT analyse, marktonderzoek. Analyse van leefwereld en systeemwereld.  We werken aan een heldere en eenduidige boodschap met inspiratie.

Ik weet als ervaren ondernemer hoe belangrijk en inspirerend een levend vertrekpunt en een heldere boodschap is. Ik help u met prikkelende vragen, ontwapenende opdrachten, analyses, samenvattingen. Resultaat is een strategie, die van u en uw organisatie is, die leeft!