Organisatie ontwerp en -inrichting

tl_files/afbeeldingen/organisatie.jpgOrganisatie

Wat betekent uw strategie, missie en visie voor de organisatie. Welke rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken horen daar bij en wie vult deze in. Ik help u met het ontwerp van de organisatie en het inrichten ervan. Ik maak een analyse van de huidige situatie en in hoeverre deze de strategie helpt.

Vastgoedorganisatie

Is het vastgoedmanagement ingericht voor een doelmatige en doeltreffende inzet van uw vastgoed. Is er een goede verbinding tussen de vastgoedorganisatie en de doelen van de organisatie? Hoe is Portefeuillemanagement / Asset Management / Property Management opgezet. Zijn de rollen (eigenaar, belegger, gebruiker, huurder) duidelijk. Zijn de beoordelingscriteria voor vastgoed helder? Is het systeem geschikt om te sturen en informatie te leveren?

Ik heb ruime ervaring met professionalisering van de vastgoedorganisatie. Werken aan de sturing, de teamontwikkeling, de vakinhoud en de systemen. In afstemming en afhankelijk van uw vraagstelling.