Teamcoach (projectcoach)

tl_files/afbeeldingen/projectcoach.jpgHoe kan een groep mensen meer als team samen werken? Ik analyseer de samenwerking. Hoe helder zijn de vertrekpunten, kennen mensen elkaar en luisteren ze naar elkaar. Zijn de gemeenschappelijke belangen helder en is er oog voor ieders eigen belang, drijfveren en eigenschappen. Zit een ieder goed op zijn plaats en in zijn rol?  Het betreft hier de menselijke kant van het proces. Hoe kan de samenwerking tussen mensen worden bevorderd? Welke belangen spelen er? In welk stadium bevindt zich het team. Ik observeer, informeer, intervenieer ter bevordering van de samenwerking tussen mensen.