Projectmanagement

tl_files/afbeeldingen/mierentak.jpgProjectmanagement werkt bij een vraag met een duidelijk doel, omvang en tijdspad. Ik kan worden ingezet om een project te definiëren (projectdefinitie, projectplan): de vraag en opdracht duidelijk krijgen. Vervolgens geef ik leiding (motiveren, richting geven, sturen, bewaken) aan het project. Mensen informeren, inspireren, enthousiasmeren en faciliteren. Gericht aan een team bouwen, balans tussen richting en ruimte geven en aanspreken zijn essentieel. Steeds gericht op het doel en met oog voor de afgesproken kaders (GROTIK).