Vastgoedmanagement

tl_files/afbeeldingen/vastgoedmanagement.jpgVastgoedmanagement is gericht op een doelmatige en doeltreffende inzet van uw vastgoed. Ik stuur op een goede verbinding met de doelen van de organisatie. Zorg voor duidelijke rollen (eigenaar, gebruiker, huurder, belegger). Richt me op een goede inrichting van het vastgoedmanagement met professioneel Portefeuille Management, Asset Management en Property Management.

Ik werk aan (verdere) implementatie met aandacht voor sturing, teamontwikkeling, inhoudelijke aanscherping en verbetering van de systemen.