Procesadvies en -verbetering

tl_files/afbeeldingen/proces.jpgProcesadvies- en begeleiding kan worden gevraagd om een vastgelopen proces weer vlot te trekken of om een proces vorm te geven dan wel te verbeteren. Door goed te observeren en te luisteren, met de juiste mensen overleg te voeren, vormt zich een helder beeld van de interventie(s), die aan de orde is en de afspraken, die gemaakt moeten worden. De methoden van Lean Six Sigma geven duidelijk inzicht in de klantgerichtheid en effectiviteit en efficiency van de processen. Verspillingen zoveel mogelijk elimineren. De implementatie en begeleiding wordt ook beschreven onder procesmanagement.

Ik ken het nieuwbouwproces door en door. Advies over bouworganisatievorm met juiste balans tussen invloed en risico. Coachen op rolvastheid.

Bij renovatie (naast afweging renovatie versus nieuwbouw) is een afweging tussen efficiënte ingrepen en gebruikersbelangen, draagvlak van gebruikers en buurt belangrijk.

Het onderhoudsproces is belangrijk. Zaak is vanuit oogpunt van kwaliteit, comfort, exploitatielasten, budgetten en juiste momenten de goede keuzes te maken.

De verduurzamingsambitie moet een prominente plek krijgen in uw plannen en moet goed worden verweven met uw portefeuillestrategie, complex- en investeringsplannen. Ik ken de mogelijkheden en problemen en kan u helpen de juiste keuzes te maken.