Leiderschapsontwikkeling / Executive coaching

tl_files/afbeeldingen/coaching.jpgLeiders hebben vaak behoefte aan en zeker baat bij een kritisch klankbord. Succesvol leiderschap vraagt om persoonlijk leiderschap, levenskunst en een brede kennis van succes- en faalfactoren van organisaties. Een leider dient eerst zelf op koers te liggen, zijn leven te leiden, zoals hij/zij dat echt wil.

Executive coaching is er voor blijvende ontwikkeling. Er is ruimte voor de vele dilemma’s en twijfels die horen bij het leven en die de verantwoordelijkheid van leiderschap met zich mee brengt. Het gaat over: Wat doet er eigenlijk echt toe, wat was vergeten en over de essenties, die gecommuniceerd moeten worden.